Dne 10.4.2017 se uskutečnila členská schůze SVP AČR. Zprávu o činnosti SVP AČR za uplynulé období přednesl předsedající plk. v.v. Ing. Beránek, MBA., zprávu o hospodaření mjr. v zál. Ing. Novák.

Účastníci členské schůze vyjádřili podporu pro spolupráci s ostatními spolky podporujícími svojí činností AČR, členství  organizace ve V4, příspěvky na letní tábor pro sirotky po padlých vojácích AČR, spolupráci s organizací Mobing Free Institut a další činnosti spolupráce s AČR. Zprávu kontrolní komise přednesl její předseda pplk. v.v. Hejda. Po obsáhlé diskuzi přednesl návrh usnesení plk. v.v. Krásný. Toto usnesení bylo jednomyslně přijato.

                                                                                                              Předseda ÚR SVP AČR

                                                                                                            pplk. v zál. Ing. Roman Doba

svp acr 2017