Profesní organizace vojáků z povolání vznikla v někdejší Československé armádě v roce 1990. Rozdělením Československa došlo také k rozdělení Svazu vojáků z povolání Československé armády na Svaz vojáků z povolání Armády České republiky a Svaz vojáků Slovenské republiky. Přesto, že samostatný český svaz byl Ministerstvem vnitra ČR registrován 21. ledna 1993, výročí profesní organizace vážeme k původnímu svazu československému.

Jeho ustavujícímu shromáždění byl přítomen tehdy čerstvě zvolený president a vrchní velitel ozbrojených sil Václav Havel. V té době vznikalo mnoho občanských platforem, sdružení, hnutí. Šlo o naplnění jedné z nejdůležitějších lidských svobod – svobody shromažďování. Profesionální vojáci nestáli stranou. Zpočátku byl příliv nového členstva značný, v dobách svého největšího rozkvětu měl svaz přes deset tisíc členů. Po rozdělení svazu na dva národní svazy se členská základna začala zmenšovat. Jednak z toho důvodu, že klesal zájem a potřeba lidí se sdružovat, jednak proto, že začal proces transformace armády (rozumějme početní redukce). V průběhu několika let zmizelo stovky posádek a dislokačních míst. Z dvousettisícové armády se stala armáda takřka desetkrát menší. Tomu odpovídá také současný počet členů. Blíží se k jedné tisícovce. Členové se sdružují do devatenácti klubů (Praha 7 klubů, Brno 2 kluby, Olomouc, Stará Boleslav, Prostějov, Chrudim, Přáslavice, Plzeň, Benešov, Liberec, Jihlava, Písek po jednom klubu). Jednu čtvrtinu členské základny tvoří individuální členové, tedy ti, kteří nejsou členy žádné klubu a jsou v registraci sekretariátu ústřední rady svazu. Takové členy svazu nacházíme zejména v místech, kde byly malé posádky a kluby se rozpadly proto, že jejich členové odešli za prací jinam.

Jako každý živý organismus i Svaz vojáků z povolání provázely vzestupy i pády. Na počáteční nadšení navázala ekonomická prosperita. Marné byly soudní pře o nástupnictví po organizacích z dob první republiky. Neuvážené čerpání dotací ze státního rozpočtu přivedlo svaz v minulosti málem k bankrotu. Cílenými opatřeními se podařilo vyhlášení konkursu předejít. V současné době se svaz nachází v dobré ekonomické situaci, což umožňuje rozvíjet programové zaměření svazu a podporovat funkční organizační jednotky (kluby).