Členská schůze SVP AČR se konala 10.4. 2018 v prostorách Domu armády Praha (DAP). Její účastníci –  delegáti z pobočných spolků  si připomněli 25.výročí vzniku  Svazu  a  diskusi zhodnotili výsledky roční činnosti ve prospěch zájmů svých členů a v propagaci AČR na veřejnosti. Na závěr jednání byli někteří členové oceněni Pamětním odznakem SVP AČR za  aktivní práci ve prospěch SVP AČR.

Ohlédnutí ÚR SVP. 

    Předseda ÚR SVP AČR

pplk. v zál. Ing. Roman Doba

20180410_170352

20180410_160442

pamětní odznak SVP