Tak jako každá jiná nestátní nezisková organizace se i SVP AČR řídí základními dokumenty, které jsou jeho Preambule, Stanovy, Jednací řád a Směrnice pro hospodaření a vedlejší činnosti.

Preambule - kompletní text

Stanovy – kompletní text

Jednací řád – kompletní text

Směrnice pro hospodaření a vedlejší činnost – kompletní text