Maďarská republika
HONVÉDSZAKSZERVEZET  – www.hsz.hu

Polská republika
KONWENT DZIEKANÓW KORPUSU OFIECERÓW WOJSKA POLSKIEGO www.kdkowp.wp.mil.pl

Slovenská republika
ZVÄZ VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY – www.zvazvojakov.sk

Spolková republika Německo
DEUTCHER BUNDESWEHR VERBAND – www.dbwv.de

Evropa
EUROMIL – sdružení profesních organizací armád států NATO – www.euromil.org