Předseda Ústřední rady SVP AČR, z.s.

podplukovník v.z. Ing. Roman DOBA   -  roman.doba@vojak.cz

Předseda Ústřední rady Svazu vojáků z povolání Armády České republiky, z.s., kterého přímo volí členská schůze, řídí činnost ústřední rady a je Statutárním orgánem spolku.

Ústřední rada Svazu vojáků z povolání AČR, z.s.

 • plukovník v.v. Ing. František BERÁNEK, MBA
 • plukovník gšt. v.v. Ing. Jan FIALA
 • podplukovník v.z. Ing. Zdeněk HRADECKÝ
 • plukovník v.z. Ing. Jaroslav KALIVODA
 • plukovník v.v. Ing. Antonín KRÁSNÝ, CSc.
 • podplukovník v.v. Dr. Oldřich KREJČÍ
 • podplukovník v.z. Dr. Josef MIČAN
 • major v.z. Ing. Milan NOVÁK
 • plukovník v.z. Ing. Jaroslav ZELENÝ, CSc
 • major v.z. Ing. Michal KALIŠ

Revizní komise Svazu vojáků z povolání AČR, z.s.

 • podplukovník v.v Mgr. Milan HEJDA
 • podplukovník v.v. MVDr. Dušan LUKEŠ
 • podplukovník v.z. MUDr Jiří ŠURKOVSKÝ