http://www.acr.army.cz/
http://www.onwar.eu
  • Army den nebo Army nora?

    July 15, 2019 I chybné tvary mohou v jazyce nabýti práva,jestliže jim jazyková praxe, usus, dopomůže kvítězství nad tvary spisovnými.V. Ertl Autoři: Ladislav Chaloupský,
  • Not the defeat of the West but double decoupling is the strategic goal of Russia

    May 20, 2019 The leading thesis of the following text is that the most significant change since the Cold War is that the
  • Rozkaz ten zněl jasně

    May 02, 2019 Alexis de Tocquevillev kapitole III, prvním dílu Demokracie v Americe píše: Nápadným rysem společenského zřízení Angloameričanů je to, že jsou bytostně demokratičtí…. Svoboda