Volební členská schůze SVP AČR z.s. proběhne 6. 4. 2020.

Návrhy kluby předložit nejpozději do 10. 3. 2020.

Více informací u místopředsedy a tajemníka SVP AČR z.s.